Van Wijk Transport sinds 1931

Van Wijk Transport heeft een historie die terugloopt tot 1931. Op deze pagina leest u er alles over. Ons transportbedrijf is opgericht in december 1931 met als standplaats Genderen. Oprichter Jan van Wijk kocht toen zijn eerste vrachtauto. Dat was een Willy. Zoals u in deze advertentie uit die tijd kunt lezen, werd in de beginperiode alles aangepakt wat maar te vervoeren was, tot zelfs verhuizingen aan toe. Vervolgens ging men zich toeleggen op het vervoer van bepaalde producten. Dit begon met landbouwproducten hier uit de streek, melkbussen vanaf de boerderijen naar de melkfabriek in Genderen.

van wijk transport historievan wijk transport 1931van wijk transport sinds 1931transportmiddelen van wijk vroegervan wijk transport brabant historiekrantenartikel van wijk transportvan wijk stenentransport historievan wijk tranpsorteurs met historie

Veevervoer en steenstransport

Zoals u in deze advertentie uit die tijd kunt lezen, werd in de beginperiode alles aangepakt wat maar te vervoeren was, tot zelfs verhuizingen aan toe. Vervolgens ging men zich toeleggen op het vervoer van bepaalde producten. Dit begon met landbouwproducten hier uit de streek, melkbussen vanaf de boerderijen naar de melkfabriek in Genderen. Ondertussen waren ook Wim van Wijk samen met zijn broer begonnen in het bedrijf van hun vader. Zij runden samen het bedrijf en verzorgden jarenlang het vervoer van de kalkzandsteenfabriek in Gorinchem naar de uiteindelijke afnemers. In 1975 werd het bedrijf opgesplitst, werk en auto’s werden gedeeld en een ieder ging apart verder.

    Buitenland tranpsport

    Op 10 maart 1986 is de zoon van Wim, Jan van Wijk als chauffeur in dienst gekomen van het bedrijf, nadat hij zijn vakdiploma “Transport Ondernemer” had behaald. Dit voor zowel het binnenlands- als grensoverschrijdend vervoer.Op 26 augustus 1992 overleed Wim van Wijk. Zoon Jan van Wijk heeft toen het bedrijf voortgezet en is op dit moment eigenaar van het bedrijf. Ook bij de zonen van Jan van Wijk (Wim en Daan) zit het transport in het bloed. Zij hebben allebei hun rijbewijs gehaald en zijn dus ook regelmatig actief met de vrachtauto’s. Ze volgen allebei een opleiding in de “Logistiek en Technische Vervoerskunde”, zodat ze bij een eventuele overname, een goede ondergrond hebben om het bedrijf voort te zetten.